Vörös foltok jelentek meg az arcon; lehúzódtak a szemöldökén.


Hogy csináltad ezt? Kurt boldogan élvezte a dicsőséget, azután csendesen és büszkén elbeszélte a dolgot. Mikor innen elmentem, elmentem a Mertz-ház elé. A kapú be volt csukva. Megnéztem a rácskerítést. Nem volt valami magas.

Átmászok én ezen, gondoltam magamban. Át is másztam, csak egy vas kiszakította a nadrágomat.

vörös foltok jelentek meg az arcon; lehúzódtak a szemöldökén pikkelysömör kenőcsök ellen

Hát átmásztam. Melyik lehet most az asszony hálószobája? Kikombináltam, hogy az utolsó sarokablak. Szépen bekocogtattam az ablakon.

vörös foltok jelentek meg az arcon; lehúzódtak a szemöldökén kenőcs pikkelysömörhöz kátrányos népi recept

Kocogtattam egyszer. Kocogtattam kétszer. Senki se válaszolt.

Kiadványunk szereplői kitalált személyek. Bármely adott személlyel, akár élővel, akár elhunyttal való hasonlóság a merő véletlen műve. All characters in this book are fictious. Any resemblance to actual persons, living or dead, is purely coincidental.

Ráütöttem egyet az ablakra. Erre láttam, hogy odajön az ablakhoz az asszony. Kinyitotta a spalétát, de az ablakot nem nyitotta ki.

Kérni kezdtem, hogy nyissa ki, de nem akarta. Erre hangosabban kértem. Erre megijedt, hogy emberek találnak jönni. Erre kinyitotta. Kért, hogy menjek el. Megigérte, hogy holnap mehetek hozzá. De én nem adok semmit az ilyen igéretekre. Elővettem a revolveremet, felhúztam a kakasát, nagyot pattant a rúgó, és azt mondtam neki, hogyha be nem ereszt, ott rögtön az ablaka alatt főbelövöm magamat, mint Zemplény Gyurka.

A mő, illetve annak részei a kiadó elızetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen formában nem rögzíthetık, sokszorosíthatók vagy terjeszthetık. A szerzı elıszava Jó ideje már, hogy ennek a könyvnek a témája foglalkoztatni kezdett.

Kurt elhallgatott. A társaság sürgette: — És? Az asszony egyedül maradt és előbb kábultan feküdt egy ideig. Azután a csengőhöz ment és türelmetlenül, hosszasan csengetett.

vörös foltok jelentek meg az arcon; lehúzódtak a szemöldökén cink kenőcs pikkelysömör kezelésére

Végre bejött az álmos szobalány. A két órás gyorsvonattal utazunk. A szobalány elbámulva nézett rá. Az asszony haragos volt, ideges, lázas, türelmetlen. Gyorsan felöltözködött és várta a kocsit. Fel és alá járkált a lakásban, toporzékolt, tombolt és sóhajtozott a türelmetlenségtől. A kocsi megjött. És még egy óránk van. Kint akarok lenni a vasútnál. Végre kocsiba ültek. Az asszony behúzódott az ülésébe és gyűlölettel nézte a házakat, amelyek mellett elmentek.

Kint az állomáson lefátyolozta magát, beült a váróteremnek egyik zúgába, és reszketett tőle, hogy ismerőse talál jönni. De nem jött senki. Két órakor végre beült a vonatba. Egyedül voltak egy fülkében. A szobalány elaludt, az asszony pedig maga elé nézett és átvirrasztotta az egész éjszakát. Minek maradtam eddig is?

Miért nem jöttem el? Miért nem utaztam?

vörös foltok jelentek meg az arcon; lehúzódtak a szemöldökén a lábán egy vörös durva folt van egy felnőttnél

Legalább az első után… Miért nem találtam ki hamarább, hogy kieszelt dolog? Miért nem utáltam meg hamarább az egész várost? Egész éjjel ezzel a gondolattal foglalkozott: miért nem jött el hamarább. Miért engedte, hogy újra meg újra meglepjék, torkon ragadják becstelenebb és becstelenebb ötletekkel? Nem tudott válaszolni magának, de egyre nagyobb és keserűbb undort érzett a város iránt. Nem gondolkozott azon: mi történt vele?

Nem is próbálta magyarázgatni. Csak az az egy homályos érzése volt, hogy nagyon piszkos a teste. Budapesten hotelbe mentek. Az asszony itt megfürdött, azután fáradtan lefeküdt és délutánig aludt. Délután még mindíg rosszkedvű volt. Fáradtnak, elgyötröttnek, betegnek érezte magát. Nem mozdult ki a szobájából, feküdt és kétségbeesve bámult maga elé.

Az urszubeli leány 1. Egyik oldalán a sokágú Galonya, másik oldalán a Bisztra-patak s mögötte a Kelemen csúcsai. Persze, ma már ott sem olyan a világ, mint akkor volt, midőn az Isten pihenni leült volt a hegyek közé. Ma már nem jár arra, ha pihenni akar.

Negyednap úgy érezte, hogy tennie kell valamit, ha nem akar belehalni a keserűségbe. Velence nagyon meleg. Elhatározta, hogy először Ischlbe megy. Másnap már el is utazott. Harmadnap ott volt. Ott eltöltött három hetet.

MEGRETTENT VÁROS.

Lassanként talpra állott, vidámabb lett, járt kelt, és megint tudott nevetni. Még mindíg messzebbre vörös foltok jelentek meg az arcon; lehúzódtak a szemöldökén jutni Magyarországtól. Elment Vichybe. Itt három hónapot töltött, három nyugodt és szép hónapot. Az első napokban megismerkedett egy magyar családdal. Eleinte el akarta őket kerülni, de nagyon kedvesek voltak és mégis barátságot kötött velük.

Csak hárman voltak. Az apát Ozoray Balázsnak hítták; nyugalmazott bíró volt, fehérhajú kedves öreg úr. Ott volt még a felesége: egy fehérhajú, kedves öreg asszony. És a fiuk, ifjabb Ozoray Balázs, egy huszonhárom éves fiatalember: csendes, szerény és jó modorú.

Három hónapot töltöttek együtt zavartalan és jó barátságban. Szeptember végén Ozorayék jelentették, hogy ők most lemennek a Rivierára. Az asszony azt mondta, hogy velük megy.

Nagyon örültek neki. Októberben le is mentek Beaulieube. Az asszony itt is csendesen, szépen, nyugodtan és elégedetten élt.

Nagyon megbarátkozott a fiatal Ozorayval. Boldoggá tette, hogy a fiatalember udvarias, tapintatos, szelid, mint egy fiatal lány. Bizalommal és barátsággal sétált együtt vele, csónakázott, zongorázott, olvasott vele.

Decemberben egy napos, rivierai délutánon egyedül Avicenna művei pikkelysömör kezelésére a hotel kertjében. Az öregek felmentek ebédutáni alvásra. Az asszony hátradőlt a székében és csodálkozva nézett rá. De alaposan meggondoltam.

Az asszony ekkor előrehajolt és gyöngéden mondta: — Nem. Nem megyek. Hogy gondol ilyet? Hat évvel vagyok idősebb magánál. A fiatal Ozoray lehajtotta a fejét és a kavicsot turkálta. Én szeretem magát… — Nem. Én nem akarok férjhez menni.

Soha és semmiképen. Ozoray elpirult és halkan mondta: — Nagyon szeretem. Nagyon szeretem. Fiatal emberek szerelme nem tart soká.

vörös foltok jelentek meg az arcon; lehúzódtak a szemöldökén vörös foltok a szájban okok és kezelés fotó

Szeressen engem. Lázasan, halkan, alázatosan könyörgött neki. Az asszony védekezett. De én tisztességes asszony akarok maradni. Nem tudnék az vörös foltok jelentek meg az arcon; lehúzódtak a szemöldökén szeme közé nézni. A fiatal Ozoray halkan, alázatosan, állhatatosan könyörgött és az asszony csendesen, kitartóan védekezett: — Tisztességes asszony akarok maradni.

A New York Times sikerszerzője

Én nem tudok másképen élni. Maga is megvetne akkor… Később lejöttek az öregek. Este azonban megint egyedül maradtak. A fiú újrakezdte a halk, alázatos, szelid könyörgést. Az asszony bágyadtan védekezett. Éjjel lett, a tenger felől hűvös szellő támadt. A fiú halkan és lázasan könyörgött.